Regulament

CONDIŢII COMERCIALE

 

ale GLAM IMPEX s.r.o. Mánesova 345/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Czech republic. VAT ID: CZ09999515

înregistrată în Registrul comerţului pe lângă Tribunalul regional din Ceske Budejovice, pentru vânzare de marfă prin intermediul magazinului on-line aflat la adresa de internet www.glamadise.ro

 

             1. DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

 1. Prezentele condiţii comerciale (în continuare doar „condiţii comerciale”) ale societăţii comerciale GLAM IMPEX s.r.o. , cu sediulMánesova 345/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice Czech repubblic, nr. de indentificare 09999515, (în continuare doar „vânzător”) în conformitate cu prevederile § 1751 al. 1 Legea nr. 89/2012 culegere de legi din Codul Civil(în continuare doar „codul civil”) reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor contractuale care au luat naştere în legătură ori pe baza unui contract de cumpărare (în continuare doar „contract de cumpărare”) încheiat între vânzător şi o altă persoană fizică (în continuare doar „cumpărător”) prin intermediul unui magazin de internet al vânzătorului. Vânzătorul desfăşoară activităţile magazinului de internet pe pagina web la adresa Glamadise.ro (în continuare doar „pagina web”) şi anume pe interfața pentru site-uri web (în continuare doar „interfața web a magazinului”). 

      2. Condiţiile comerciale nu se aplică la acele cazuri când persoana care intenţionează să cumpere marfa de la vânzător este persoană juridică ori persoana care comandă marfă în cadrul activităţii sale de întreprinzător ori în cadrul activităţii profesionale independente.

        3. Dispozițiile de derogare de la termenii și condițiile pot fi negociate în contractul de vânzare. Dispozițiile distinctive din contractul de vânzare au prioritate față de dispozițiile termenilor și condițiilor.

       4. Condițiile și condițiile de afaceri sunt o parte integrantă a contractului de vânzare. Acordul de achiziție și Termenii și condițiile de afaceri sunt pregătiți în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

      5. Vânzătorul poate modifica sau adăuga textul termenilor de afaceri. Această prevedere nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 

 1. CONT DE UTILIZATOR 

1. Pe baza înregistrării cumpărătorilor efectuate pe un site web, cumpărătorii pot accesa interfața cu utilizatorul. Din interfața sa cu utilizatorul, cumpărătorul poate efectua comanda bunurilor (denumit în continuare "cont de utilizator"). Dacă interfața web permite magazinului, cumpărătorul poate să comande mărfuri fără înregistrare directă din interfața web a magazinului.

2. la înregistrare în pagina web şi la comanda de marfă cumpărătorul este obligat să completeze corect şi veridic toate datele. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele menţionate în contul de utilizator la orice schimbare. Datele menţionate de către cumpărător în contul de utilizator şi la comanda de marfă sunt considerate de către vânzător drept corecte.

3. Accesul la contul de utilizator este securizat cu nume de utilizator şi parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor necesare accesului la contul lui de utilizator.

4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită folosirea contului de utilizator unei a treia perosoane.

5. Vânzătorul poate desfiinţa contul de utilizator mai ales în cazul în care cumpărătorul nu foloseşte contul său de utilizator mai mult de 2 ani ori atunci când cumpărătorul încalcă obligaţiile sale din contractul de cumpărare (inclusiv condiţiile comerciale).

6. Cumpărătorul  ia la cunoştinţă că acest cont de utilizator nu este accesibil continuu, mai ales având în vedere întreţinere necesară a echipamentului de hard şi soft al vânzătorului, eventual întreţinerea necesară a echipamentului de hard şi soft al terţelor persoane.

 

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPARARE

 

 1. Întreaga prezentare de produse de pe interfaţa web a magazinului online are un caracter informativ, şi vânzătorul nu este obligat să încheie contract de cumpărare pentru aceasta marfă. Nu sunt folosite prevederile § 1732 alin. 2 Codul Civil.

   

2. Interfaţa de web a magazinului conţine informaţii privind marfa, inclusiv menţionarea preţurilor la diferite produse. Preţurile produselor sunt menţionate incluzând taxa pe valoare adăugată şi toate taxele aferente. Preţurile produselor sunt valabile în perioadă când sunt afişate pe interfața web a magazinului. Prin această prevedere nu este limitată posibilitatela vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare cu condiţii negociate în mod individual.

3.  Interfața web a magazinului conţine de asemenea informaţii privind cheltuielile legate de ambalare şi livrare. Informaţii privind cheltuielile legate de ambalare şi livrare, afişate pe interfața web a magazinului, sunt valabile doar în cazurile când marfa este livrată pe teritoriul Republicii Cehe şi Republicii Slovace.

4. Pentru comanda de marfă cumpărătorul completează un formular de comandă pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conţine mai ales informaţii privind:

                           1. produsele comandate (cumpărătorul „introduce” produsele comandate în coșul de cumpărături al                               interfaţei de web a magazinului),

                           2. modul de achitare a preţului de cumpărare al produselor, datele privind modul solicitat de livrare a                              produselor comandate,

                          3. informaţiile privind cheltuielile aferente livrării produselor (toate împreună în textul următor doar                                         ca „comanda”).

 

5. Înainte de trimiterea comenzii vânzătorului, cumpărătorul are posibilitatea de a verifica şi modifica datele pe care le-a introdus în comandă şi asta chiar având în vedere posibilitatea pentru cumpărator de a găsi şi rectifica greşelile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe tasta „Trimite comanda”. Datele menţionate în comandă sunt considerate că fiind corecte de către vânzator. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul confirmă cumpărătorului primirea utilizând poşta electronică la adresa cumpărătorului menţionată pe interfaţa utilizatorului ori în comandă (mai departe doar „adresa electronică a cumpărătorului”).

6. În funcţie de natura comenzii (cantitatea produselor, valoarea preţului de cumpărare, cheltuieli anticipate de transport), cumpărătorul are întotdeauna dreptul să solicite vânzătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de ex. în scris ori telefonic).

7. Relaţia contractuală între vânzător şi cumpărător începe odată cu trimiterea de confirmare a comenzii (acceptare) trimisă cumpărătorului de către vânzător la adresa de
e-mail a cumpărătorului. 

8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă la încheierea contractului de cumpărare. Cumpărătorul achită singur cheltuielile sale în urma utilizării mijloacelor de comunicare la distanţă în legătura cu încheierea contractului de cumpărare (cheltuieli pentru acces la internet, cheltuieli de convorbiri telefonice), iar aceste cheltuieli nu diferă față de tariful de bază.

9. Dacă se solicită o rambursare pentru comanda returnată sub forma unui ordin poștal, cumpărătorului i se va retine o taxă de 8 Lei din suma pentru retur. Această sumă este folosită pentru costurile suportate prin plata efectuata prin ordin de plata. Daca solicitați o rambursare prin aceasta forma, vă rugăm să ne anunțați. Nu vrem să va amputam aceasta suma în mod automat, ca să nu vă supărați.

10. In momentul in care un colet trimis cu plata ramburs nu va fi ridicat de catre cumparator, acesta va fi obligat sa plateasca cheltuielile de expediere, adica cele postale si de ambalare, in valoare de 25 lei. Prin trimiterea comenzii, sunteti de acord cu termenii si conditiile noastre, si amenda contractuala pentru valoarea costurilor de expediere a produselor. Prin prezenta, cumparatorul este de acord cu conditiile expuse mai sus, si amenda contractuala sa o achite la cererea de pe adresa de e-mail, ceruta clientilor la completarea comenzii.

 

 1. PRETUL PRODUSELOR SI CONDITII DE PLATA 

1.   Cumpărătorul poate achita vânzătorului pretul produselor şi eventualele cheltuieli legate de livrarea produselor în conformitate cu contractul de cumpărare în următoarele moduri

- în numerar, cu ramburs, la adresa menţionata de cumpărător în comandă;         

-  plata fără numerar prin transfer în contul vânzătorului, cont:  deschis la societatea 2701969470/2010 FIO (Banca Comercială) (mai departe doar „contul vânzătorului”)

- plata fără numerar, online, cu cardul.

2. Împreuna cu preţul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să platească vânzătorului şi costuri de ambalare şi livrare a produselor în valoarea convenită. Dacă nu este menţionat în mod explicit altfel, prin preţul de cumpărare se înţeleg si cheltuielile legate de livrarea produselor. Pentru comenzile de peste 1500 Lei, costurile de poştă şi ambalare sunt gratuite.

 

3. Vânzătorul nu solicită cumpărătorului un avans ori o altă asemenea plată. Prin aceasta nu sunt atinse prevederile art. 4.6. din condiţiile comerciale privind obligaţia de a achita preţul de cumpărare al produselor în avans.

4. În cazul unei plăţi în numerar ori a unei plăţi cu ramburs, preţul de cumpărare este achitat la primirea produselor.

5. În cazul unei plăţi fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite preţul de cumpărare al produselor împreună cu menționarea simbolului variabil al plăţii. În cazul unei plăţi fără numerar obligaţia cumpărătorului de a achita preţul de cumpărare este îndeplinită în momentul creditării sumei în contul vânzătorului.

6. Vânzătorul are dreptul să solicite achitarea întregului preţ de cumpărare înainte de trimiterea produselor cumpărătorului, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu confirmă suplimentar comanda (art.3.6.). Prevederile §2119 alin. 1 din Codul Civil nu sunt folosite. 

7. Eventualele reduceri de prețuri ale produselor, oferite cumpărătorului de către vânzători, nu pot fi combinate reciproc..

8. În cazul în care se obişnuieşte astfel în relaţii comerciale ori este stipulat de legislaţie, vânzătorul emite un document fiscal – factura pentru plăţile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. După achitarea preţului produselor vânzătorul emite cumpărătorului un document fiscal – factură şi-l transmite în forma electronică la adresa electronică a cumpărătorului.  

9 Codurile sau cupoanele de reducere nu pot fi combinate intre ele. De asemenea, nu pot fi combinate cu alte oferte, cadouri, etc.Acelasi lucru este valabil la informatia prezenta: ''Transportul gratuit la acest produs''. Transportul gratuit este la noi la comanda de peste 1500 Lei, si se afiseaza la produsele de peste 200 Lei, doar pentru informarea dvs. Insa, cand completati la comanda alt cod de reducere, si valoarea comenzii este sub 1500 lei, atunci transportul va va fi facturat.

 

 1. RENUNTARE LA CONTRACTUL DE CUMPARARE

1. Cumpărătorul ia la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu § 1837 din Codul Civil, nu e posibilă renunţarea la contractul de cumpărare în cazul produselor personalizate la cererea cumpărătorului ori pentru persoana acestuia, renunţarea la contractul de cumpărare în cazul mărfii perisabilă, precum şi a mărfii care, după livrare, a fost amestecată inseparabil cu alte produse, renunţarea la contractul de cumpărare în cazul produselor într-un ambalaj închis pe care cumpărătorul le-a scos şi din motive igienice nu pot fi returnate, şi renunţarea la contractul de cumpărare în cazul livrării unei înregistrări de sunet ori de imagini sau a unui program de calculator dacă a fost desfăcut ambalajul iniţial.

 2. În cazul în care nu este vorba despre un caz menţionat în art.5.1. ori despre alt caz când renunţarea la contractul de cumpărare nu este posibilă, conform prevederilor § 1829 odst. 1 din Codul Civil cumpărătorul are dreptul să renunţe la contractul de cumpărare până în paisprezece (14) zile de la primirea produselor iar în cazul în care obiectul contractului de cumpărare constă din mai multe feluri de produse ori livrarea în câteva părţi, perioada se scurge începând de la primirea ultimei livrări de produse. Renunţarea la contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în perioada menţionată mai sus. Cumpărătorul poate trimite renunţarea la contractul de cumpărare la adresa punctului de lucru al vânzătorului, ori la adresa de poşta electronică a vânzătorului: reklamace@glam.cz.

3. În cazul renunţării la contractul de cumpărare conform art.5.2. al condiţiilor comerciale, contractul de cumpărare se anulează de la început. Marfa trebuie returnată vânzătorului până în paisprezece (14) zile de la renunţarea la contract. În cazul în care cumpărătorul renunţă la contractul de cumpărare, suportă cheltuielile legate de returnarea produselor vânzătorului, asta si în cazul în care marfa prin natura ei nu poate fi returnată pe cale poştală obişnuită.

 4. În cazul renunţării la contract conform art.5.2 al condiţiilor comerciale, vânzătorul returnează până în paisprezece zile (14) cumpărătorului mijloacele băneşti primite de la acesta şi anume în contul bancar al cumpărătorului pe care cumpărătorul l-a menţionat în pachetul cu marfa returnată. De asemenea, vânzătorul are dreptul să returneze pachetul de la cumpărător trimis deja la returnarea produselor ori trimis prin alt mod dacă cumpărătorul este de acord cu acesta şi dacă prin acesta nu se produc cumpărătorului alte cheltuieli. În cazul în care cumpărătorul renunţă la contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să-i returneze mijloacele băneşti deja primite înainte de returnarea produselor de către cumpărător ori înainte de dovada că produsele au fost trimise vânzătorului/întreprinzatorului.

5. Vânzătorul are dreptul să scadă unilateral dreptul său la achitarea daunelor la marfă din dreptul cumpărătorului la returnarea preţului de cumpărare.

6. În cazurile în care, conform prevederilor § 1829 alin. 1 din codul civil, cumpărătorul are dreptul să renunţe la contractul de cumpărare, vânzătorul are dreptul oricând să renunţe la contract şi asta până în momentul preluării produselor de către cumpărător. În acest caz vânzătorul returnează cumpărătorului preţul de cumpărare fără tergiversare prin plata fără numerar prin transfer în contul indicat de cumpărător. 

7.   În cazul în care împreună cu marfa este oferit cumpărătorului un cadou, acordul de donaţie între vânzător şi cumpărător este încheiat cu condiţia de reziliere ca, în cazul renunţării la contractul de cumpărare, acordul de donaţie privind acest cadou îşi pierde puterea, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului impreună cu marfa, şi cadoul ce i-a fost oferit. 

8. În cazul în care vânzătorul prelungeşte termenul de schimbare a produselor, acest lucru trebuie înţeles doar ca un bonus din partea vânzătorului. Ca exemplu pot fi menţionate SCHIMBURILE de cadouri neadecvate de după Crăciun. În astfel de cazuri trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • produsele trebuie să fie nepurtate şi să aibă toate etichetele originale care constituie dovada că produsele nu au fost purtate,
 • într-o astfel de perioadă de bonus, produsele pot fi schimbate doar cu produse cu preţuri iniţiale. Întreaga acţiune de schimbare de cadouri constituie un bonus pentru dumneavoastră – clienţi dragi, deci vă rugăm să înţelegeţi că nu puteţi aştepta cu aceste cadouri startul de vânzări cu reduceri şi apoi să vă certaţi cu noi că doriţi ca un anumit lucru să fie schimbat cu acelaşi produs cu preţ redus etc,
 • într-un astfel de caz de „bonus „ prelungirea perioadei pentru schimbare nu face posibilă returnarea banilor.  A schimba cadouri pe bani nu este frumos.
 • Vă rugăm să aveți mare grijă când trimiteți returul la adresa corectă. În cazul în care un colet este trimis la o altă adresă decât a noastră, avem dreptul de a percepe clientului suma de 200RON ca taxă fixă pentru timpul personalului și taxele poștale pentru livrarea la adresa corectă.
 •  

 

 1. TRANSPORTUL SI LIVRAREA PRODUSELOR

1. În cazul în care modul de transport este stabilit pe baza unei cerinţe speciale a cumpărătorului, acesta suportă riscul şi eventualele cheltuieli suplimentare legate de acest mod de transport.

2. În cazul în care, conform contractului de cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze produsele la locul indicat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia produsele în momentul livrării. 

3. În cazul în care, din motive ce ţin de cumpărător, sunt necesare livrări repetate ori efectuate într-un alt mod decât cel menţionat în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrările repetate de marfă, eventual cheltuielile legate de alt mod de livrare.

4. La preluarea produselor de la transportator cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului iar în cazul oricărei defecţiuni să-l inştiinţeze imediat pe transportator. În cazul în care se constată deteriorarea ambalajului care dovedeşte un acces ilegal în pachet (în produsele livrate) cumpărătorul nu este obligat să preia pachetul de la transportator. 

5. Alte drepturi si obligatii ale partilor, in transportul marfurilor, pot modifica termenii de livrare specificati de vanzator, si care au fost emisi de vanzator.

  

DREPTURILE CARE REIES DIN EXECUTAREA DEFECTUOASA

1. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale din executarea defectuoasă sunt reglementate de prevederile aferente cu caracter obligatoriu (mai ales prevederile § 1914 -1925, § 2099 - 2117 şi § 2161 până la 2174 din Codul Civil). Termenul de garanţie al produselor (perioada pentru aplicarea dreptului din executarea defectuoasă) este de 24 luni (2 ani) de la preluarea produselor.

2.    Vânzătorul răspunde faţă de cumpărător că, în momentul preluării, marfa nu are defecţiuni. În special vânzătorul răspunde faţă de cumpărător că în momentul când cumpărătorul a preluat marfa:

             1. produsele au proprietăţile negociate de către părţi iar în lipsa negocierii produsele au acele proprietăţi pe care vânzătorul ori producătorul le-a descris ori pe care cumpărătorul le-a aşteptat având în vedere natura produselor şi bazându-se pe reclama făcută de acesta,

              2. produsele corespund scopului menţionat de către vânzător pentru utilizarea lor ori scopului în care produsele de acest gen sunt folosite de obicei,

            3. mărfurile corespund calității sau performanței eșantionului sau originalului convenite, în cazul în care calitatea sau designul au fost determinate pe baza eșantionului convenit sau originalului,

              4. produsele sunt în cantitatea, dimensiunea, ori greutatea potrivită, şi

              5. produsele corespund cerinţelor stipulate în prevederile legale.

           

3. Prevederile menţionate în art.7.2. al condiţiilor comerciale nu sunt folosite în cazul produselor vândute cu preţ redus pentru defectul din cauza căruia a fost stabilit preţul redus, pentru uzura cauzată de folosirea obişnuită, în cazul produselor second-hand pentru defecţiunea în grad corespunzător de folosire ori uzură pe care produsele l-au avut în momentul preluării de către cumpărător sau dacă acesta reiese din natura produselor.

4.    În cazul în care defectul va fi descoperit până în şase luni de la preluare, se consideră că produsele au fost defecte deja în momentul preluării. Cumpărătorul are dreptul să exercite dreptul din defecţiune care se constată la bunurile de larg consum până în douăzeci şi patru de luni de la preluare.

5. Cumpărătorul revendică drepturi din exercitarea defectuoasă de la vânzător la adresa punctului de lucru al acestuia în care primirea reclamaţiei este posibilă având în vedere sortimentul produselor vândute, eventual şi/ ori în sediul social. Ca moment al revendicării reclamaţiei se consideră momentul când vânzătorul a primit de la cumpărător produsele reclamate.

6. Regulamentul reclamaţiilor vânzătorului poate reglementa alte drepturi şi obligaţii ale părţilor legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte.

 

 1. ALTE DREPTURI SI OBLIGATII ALE PARTILOR CONTRACTUALE

1. Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra produselor în urma achitării întregului preţ de cumpărare a produselor.  

2. În relaţia cu cumpărătorul, vânzătorul nu este limitat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. 1 lit. e) din Codul Civil.

3. Vânzătorul rezolvă demersurile în legătură cu soluţionarea plângerilor clienţilor prin intermediul adresei electronice info@glamadise.com .Vânzătorul trimite la adresa electronică a cumpărătorului informaţia privind rezolvarea reclamaţiei lui.

4. Pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum din contractul de cumpărare este competentă Inspecţia Comercială Cehă cu sediul în Stepanska 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 00020 869, adresa de internet: www.coi.cz. Pentru soluţionarea litigiilor între cumpărător şi vânzător reieşite dintr-un contract de cumpărare poate fi folosită platforma pentru soluţionarea litigiilor on-line la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr .

5. Centrul European de Consum Republica Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adresa de internet: https://ec.europa.eu/consumers/odr, constituie un punct de contact conform Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea on-line a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluţionarea on-line a litigiilor în materie de consum).

6. Vânzătorul are dreptul de vânzare de bunuri în baza licenţei de comerţ. În cadrul activităţii sale, oficiul competent de licenţe de comerţ execută controlul comercial. Supravegherea domeniului de protecţie a datelor personale o execută Oficiul pentru protecţia datelor personale. Inspecţia comercială cehă execută, în limitele stabilite, printre altele şi supravegherea respectării legii nr. 634/1992 culegere de legi privind protecţia consumatorului în litera prevederilor ulterioare.

7. Prin aceasta cumpărătorul preia asupra sa pericol de modificare a împrejurărilor în sensul § 1765 odst. 2.

 

 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

1. Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( denumit în continuare "Regulamentul GDPR") privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, în scopul negocierii acestui contract și al îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului, este îndeplinită de către vânzător printr-un document special.

 

10. TRIMITEREA COMUNICAȚIILOR DE AFACERI ȘI COOKIE-URI DE DEPOZITARE

 

 1. Cumpărătorul este de acord să trimită informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerea vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și este, de asemenea, de acord să trimită anunțurile de vânzare la adresa electronică a cumpărătorului. Obligația de informare față de cumpărător, în sensul articolului 13 din GDPR, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul transmiterii de comunicări comerciale, este îndeplinită de către vânzător printr-un document special
 2. Cumpărătorul este de acord să stocheze așa-numitele cookie-uri pe calculatorul său. În cazul în care achiziționarea pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare sunt îndeplinite fără ca așa-numitele cookie-uri să fie stocate pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate să-și retragă consimțământul în conformitate cu propoziția anterioară în orice moment. 

11. LIVRARE


1. Cumpărătorului ii poate fi livrat la adresa electronică a acestuia.


12. DISPOZIȚII FINALE

 1. În cazul în care relația contractului de achiziție include un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de legislația cehă. Alegerea legii de către teza anterioară nu este un cumpărător care este un consumator, lipsit de protecția conferită de dispozițiile statului de drept, care nu se poate deroga prin convenție, și care ar fi în absența alegerii folosite în alt mod, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 Regulamentul Parlamentul și Regulamentul (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).
 2. Dacă o prevedere a Termenilor de afaceri este nevalidă sau ineficace sau dacă apare, în loc de clauze nevalabile, va fi introdusă o prevedere în măsura în care scopul clauzei nevalabile este cât mai aproape posibil. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu aduce atingere valabilității celorlalte dispoziții.
 3. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către Vânzător în formă electronică și nu este accesibil.
 4. Informații de contact ale vânzătorului: Adresa de livrare Glamadise, Stara cesta 1/2286, 37006 Ceske Budejovice, Ceska republika, adresa de e-mail: info@glamadise.com

Regulament>>CZ

Ceske Budejovice 12.8.2018